PROGRAMY PRO ŠKOLY

Prostřednictvím hravých a tvořivých úkolů, literárně- dramatických akcí či pokusů děti získávají kladných vztah k současnému umění. Učí se aktivnímu vnímání, rozvíjí tvořivé myšlení, prohlubují schopnost spolupráce, kultivují umění tolerance.