GALERIE NA CESTĚ

Pokud je pro vás obtížné vážit cestu k nám do galerie, rádi přijedeme za vámi. Vystavená díla promítáme s komentářem našich lektorů, součástí může být výtvarná dílna navazující na dané téma.

Vhodné pro školy, domovy důchodců a diváky se speciálními potřebami. Formu a obsah programu přizpůsobujeme věku a zájmu diváků.

 

Plzeňský kraj
TuristuRaj